Noten en tonen

Als beginnende pianist is het belangrijk dat je goed het verschil weet tussen noten & tonen. In deze eerste les gaan we dan ook leren wat nou precies het verschil is en waarom men muzieknoten gebruikt in het bladmuziek voor de piano. Bij het noten leren lezen is het dan ook erg belangrijk om te weten hoe we deze noten op papier schrijven. Welke vorm hebben noten en waar plaatsen we deze eigenlijk op de notenbalk? Daarnaast geven we nog een paar handige weetjes met betrekking tot het geluid van een piano.

Meer informatie

Notennamen

Men heeft elke noot op de notenbalk een eigen naam gegeven. Zo worden bijvoorbeeld de meest voorkomende noten stamtonen genoemd. Wanneer men deze stamtonen op de notenbalk wil schrijven gebeurt dit vaak in rijtjes van zeven. Deze rijtjes worden ook wel octaven genoemd. Iedere octaaf heeft ook weer zijn eigennaam en functie in het notenschrift. Ook zal je in deze les te weten komen welke toets van het klavier nou bij welke notennaam hoort.

Meer informatie

Notenbalk

De notenbalk is eigenlijk de basis om muziek te noteren in het bladmuziek van de piano. Op de notenbalk plaatsen we namelijk de noten om deze vervolgens te kunnen lezen. Een notenbalk heeft in dit geval twee functies: horizontaal en verticaal. Ook zal je te weten komen waarom men een notenbalk gebruikt en wanneer deze eigenlijk is uitgevonden.

Meer informatie

Stamtonen

We weten ondertussen welke notennamen er allemaal zijn en hoe we deze nou gebruiken bij het muziek leren lezen. Daarnaast heb je ook geleerd dat de belangrijkste noten ‘stamtonen’ heten. Omdat deze noten zo belangrijk zijn zullen we in deze les nog het een en ander duidelijk maken. Meteen beginnen met deze les over stamtonen? Klik dan op de button hiernaast.

Meer informatie

Hulplijnen

In de vorige les over notenbalken hebben we onder andere geleerd dat een notenbalk meestal uit vijf lijnen bestaat. Zowel op, onder als tussen de lijnen kunnen noten worden geschreven. Waar een noot komt te staan hangt af van de toonhoogte, deze kan hoog of laag zijn. Voor de hele hoge of lage tonen zijn vijf lijnen meestal niet voldoende, waardoor de noten eigenlijk buiten de notenbalk vallen. Hierdoor zal het al snel onduidelijk worden voor de pianist, welke toonhoogte men nou behoort te spelen. Om dit probleem op te lossen maken we gebruik van hulplijnen.

Meer informatie

Systeem

Een muziekstuk bestaat vaak uit meerdere notenbalk. Bij een orkest maakt men vaak gebruik van èèn muziekstuk en krijgt dus elke muzikant zijn eigen notenbalk toegewezen. Als men tegelijk wil spelen zullen er dus meerdere notenbalken samengevoegd moeten worden. Deze samenvoeging gebeurt door middel van een systeem (accolade). In deze les zal daarom duidelijk worden gemaakt hoe zo`n systeem werkt en wanneer deze nou precies is ontstaan.

Meer informatie

Stokken

De laatste les voor de beginners zal gaan over stokken. Noten bestaan namelijk niet alleen uit een rond bolletje, maar zijn vaak ook uitgerust met een stok. Hierbij is het belangrijk om te weten, wat deze stokken betekenen en in welke richting ze wijzen. Daarnaast zal je leren hoe we deze stokken gebruiken bij het noten lezen.

Meer informatie

Geef een antwoord