de notenbalkIn het voorgaande hoofdstuk over ‘noten en tonen’ hebben we geleerd dat tonen te maken hebben met het geluid en de noten met het schrijven. in deze les houden we de tonen even buiten beschouwing en gaan we eens kijken naar de noten op de notenbalk. Dit komt omdat in de muzieknotenbalk ook de benaming noot voorkomt. Bij online piano spelen is het van groot belang om deze basisvaardigheid te begrijpen. Daarom zullen we vertellen wat de functie is van zo’n notenbalk en hoe deze nou eigenlijk is ontstaan.

Bekijk het beste noten leren lezen boek
Meer informatie

De functie van de notenbalk

Een notenbalk bestaat uit vijf horizontale lijnen, welke dezelfde lengte hebben en evenwijdig zijn aan elkaar. Deze lijnen zijn een beetje te vergelijken met het schrijven van zinnen op papier. Bij het schrijven op een blad zonder lijntjes is het lastig om recht en netjes te schrijven. Zo is het ook met noten. Om het overzicht te bewaren is ‘structuur‘ erg belangrijk. Daarom werd de notenbalk in het leven geroepen. De notenbalk laat eigenlijk zien op welke ladder een noot zich bevindt. Hierbij letten we vooral op de hoogte als de afstand tussen de noten. Hieronder wordt kort uitgelegd wat de horizontale en verticale afstand precies inhoudt op een notenbalk.

Verticale afstand notenbalk

notenbalkDe verticale afstand zegt iets over de hoogte van de toon. Door de overzichtelijke structuur is eenvoudig te zien welke toon wanneer moet worden gespeeld. De muzieknotenbalk bestaat in principe uit vijf lijnen, maar wordt soms ook met meerdere lijnen geschreven voor hele hoge of lage noten. Dus hoe hoger de toon is des te hoger staat de noot op de notenbalk.

Horizontale afstand notenbalk

De horizontale afstand op de muzieknotenbalk heeft te maken met wanneer een noot moet worden gespeeld. Vaak wordt ook nog de liedtekst onder de notenbalk geschreven (denk hierbij aan liedboeken). Zo zegt de afstand iets over wanneer een bepaald woord moet worden gezongen.

Ontstaan van de notenbalk

De notenbalk bestaat al een hele lange tijd. Maar misschien vraag je je af: “Wie heeft deze notenbalk eigenlijk uitgevonden?” Dat klopt, de notenbalk is bedacht in de middeleeuwen en was onderdeel van het neumenschrift (bladmuziek). Iets om te laten zien dat de muziekwereld en hun basisvaardigheden altijd veranderen zie je nu. De notenbalk heeft niet altijd bestaan uit vijf lijnen, integendeel hij is zelfs bedacht met èèn lijn. Deze is uiteindelijk uitgebreid naar drie lijnen, waarop hij vervolgens zoals wij hem kennen bestaat uit vijf lijnen. Hieronder nog een aantal leuke feitjes over de notenbalk.

Wist je dat?

  • de notenbalk is bedacht door kerken, zodat kerkliederen in alle kerken op dezelfde manier konden worden gezongen?
  • Deze niet altijd heeft bestaan uit vijf lijnen en dat deze nog verder kan worden uitgebreid, omdat er steeds weer nieuwe muziekinstrumenten worden uitgevonden met nog hogere/lagere tonen.

 

Geef een antwoord